Webhooks İle Development Zamanını 0' a İndirme! #1

Thanks for this funny image :) https://medium.com/hootsuite-engineering/a-scalable-reliable-webhook-dispatcher-powered-by-kafka-2dc3d677f16b

Merhabalar,

Geçtiğimiz günlerde bir haber projesi yapmaya başlamıştım, proje aktif olarak GitHub üzerinde geliştirilmeye devam ediyor. Bir yandan ise bu proje için tech stack olarak hangi seçimleri yaptım, tercih etme nedenlerim neler ve kullanılan teknolojiler projede ne gibi avantajlar sağlıyor gibi konuları…

Uygulamaların response time değeri her sistem için kritik bir ölçüttür. Arka planda çalışacak ve kullanıcının beklemeye ihtiyaç duymadığı işlemler için response time’ı uzatmak uygulama performansını kötü yönde etkileyecektir.

Bu yazıda çağrıların arka planda işlenmesine, zamanlayıcı ile istenilen zamanda tetiklenmesine olanak sağlayan Hangfire kütüphanesini inceleyeceğiz.

Hangfire Nedir ?

.Net ve .Net…

Mikroservis mimarisinin yaygınlaşması ile birlikte API Management konusu önemli bir konuma geldi. Özellikle bounded context sayısı çok olan mimarilerde performans takibi kritik rol oynamaktadır. Uygulamalarda oluşabilecek sorunları izlemeyi kolaylaştıran ve sorunların temel nedenlerini bulmada fikir edinebileceğimiz açık kaynaklı bir araç olan Elastic APM hakkında bu yazıda bazı bilgiler paylaşacağım.

Elastic…

Angular günümüzde en çok kullanılan web ve mobile client-side uygulama frameworklerinden biridir. Cross platform çalışma, hız ve performans odaklı yapısıyla ön plana çıkan Angular, 2. sürümüyle köklü değişikler yaşamıştı. Bu yazıda geçtiğimiz aylarda duyurulan Angular 9 sürümüyle gelen yeniliklere göz atacağız.

Angular’ın önceki versiyonlarının en büyük problemi paket (bundle) boyutunun…

CQRS Nedir ?

Açılımı Command Query Responsibility Segregation ‘dır. Komut ve Sorgu Sorumluluklarının Ayrışması anlamına gelir. Bu desene göre metotlar Commands ve Queries olarak iki parçaya ayrılmalıdır.

Commands: Objenin veya sistemin durumunu değiştirir.
Queries: Bir objenin veya sistemin durumunu değiştirmez, sadece response döner.

Sorun

Şimdiye kadar projelerde veritabanı sorgulama ve…

Gizem Cifgüvercin

Software Engineer @hepsiburada

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store